Tercih ve Tanıtım Günleri

Antropoloji Bölümü


  • Bölüm ne öğretir? Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Antropoloji, temel (biyoloji, fizik ve kimya), beşeri ve sosyal bilimler (edebiyat, dilbilimi, felsefe, psikoloji, sosyoloji, görsel çalışmalar ve tarih) ile sürekli temas halinde olan, özgün bir bilim dalıdır. Bu yönü, Fiziki / Biyolojik Antropoloji, Sosyal-Kültürel Antropoloji ve Paleoantropoloji gibi dallarda uzmanlaşmayı kolaylaştırdığı gibi, disipline kuramsal derinlik, zenginlik ve perspektif açıklığı kazandırır. Antropoloji Bölümü, bugün, bu çizgide bir araştırma ve eğitim etiği geliştirmeye çalışmaktadır. Lisans öğrencilerine farklı alt dallarda uzmanlaşma olanağı sağlarken, çok yönlü ve sistemli düşünmenin yanı sıra, günlük hayatta gözlemleyerek tespit ettiklerini kavramsallaştırma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

  • Bizim Bölümümüzün Türkiye'deki diğer bölümlerden ayrılan yönleri nelerdir?

1960 yılından 2010 yılları arasında sosyal antropoloji ağırlıklı eğitim veren bölümümüz, 2010 yılında açılan fiziki antropoloji ve paleoantropoloji anabilim dallarıyla birlikte lisans öğrencilerimize ilgi alanlarında araştırma yapma imkanı sağlamıştır. 

Beşinci yarıyıla geldiklerinde öğrenciler, Sosyal Antropolojide Araştırma Yöntemleri veya Biyolojik Antropolojide Araştırma Yöntemleri derslerinden birini seçerek yönelmek istedikleri alanı (Sosyal Antropoloji / Fiziki Antropoloji / Paleoantropoloji) belirler. Sonraki yarıyıllarda ise ağırlıklı olarak seçtikleri alana ilişkin uygulamalı dersleri alır ve saha araştırmasına başlar. Saha araştırmasının ön hazırlıkları, uygulamalı dersler sırasında aşamalı olarak tamamlanır, altıncı yarıyılı izleyen yaz döneminde öğrenciler en az bir ay aktif olarak sahada bulunur. Araştırma bulguları son iki yarıyılda raporlanarak, lisans bitirme ödevi teslim edilir.

  • Bölüme nasıl girilir?

EA-3 (TM-3) puan grubundan öğrenci alan bölümümüze 2017 yılında 285,45528 taban puanıyla yerleştirme yapılmıştır.

  • Size neler sunuyoruz?

Sosyal veya biyolojik antropoloji alanında araştırma yapma seçeneğinin yanısıra gerekli koşulları sağlayana öğrenciler için istedikleri bir başka programda  Çift Anadal/Yan Dal yapma imkanı da bulunmaktadır. Not ortalaması dışında yabancı dil kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz ise Erasmus Değişim Programı ile Avusturya Graz Üniversitesinde bir akademik yıl boyunca öğrenim görme şansına sahip olacaktır.

  • Akademik ve sosyal etkinlikler

Saha araştırmaları ardından sosyal antropoloji anabilim dalı öğrencilerinin yaptıkları fotoğraf sergileri 

42. Paralelde Yaşam

Elleri Toprak Kokar Yüzlerinde Anadolu Var

Bir Bağ Bin Hayat

İstanbul'un Arka Bahçesi: Şile

  • Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Kamu görevlisi olarak çalışmak isteyenler  Kültür Bakanlığı, ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı gibi kurumların antropolog kadrolarına başvurabilir. Özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlarımız ağırlıklı olarak araştırma, reklam, medya, elektronik ticaret ve sigorta şirketlerinde çalışmaktadır. Bir diğer ağırlıklı çalışma alanı ise sivil toplum kuruluşlarıdır.